גלריה ראשונה
חזור

עננים קומולוס

קומולוס עם שקיעה בים

ענני אלטוקומולוס בשקיעהאלטוסטרטוס וקומולוס ענן קומולוס ענני קומולוסענן ממטוס קומולוס בזריחה קומולוס ואלטוסטרטוס